کرمان

در کرمان، ایران
امروز: چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر کرمان، در استان کرمان، ایران

اطلاعات شهر کرمان

آب و هوای شهر کرمان

سرعت باد: ۶.۴۴ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب شرق

رطوبت: ۲۴ درصد، فشار: ۲۷۸۶۹.۹۹ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۳۶

ساعت: ۱۷:۱۲

دما: °۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۴ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۷ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما